Onze wijk


Buitenhof bestaat uit de volgende buurten:

  • Reinier de Graafbuurt
  • Buitenhof-Noord
  • Juniusbuurt
  • Gilleswijk
  • Fledderusbuurt
  • Het Rode Dorp
  • Pijperring
  • Verzetstrijdersbuurt
  • Vrijheidsbuurt
  • Buitenhof-Zuid

En het Recreatiegebied Kerkpolder


DE BUITENHOF

De Buitenhof is een typische jaren zestig en zeventig uitbreidingswijk. De wijk heeft veel galerijflats, maar is daarnaast ook een zeer groen en ruim opgezet. Niet te vergeten ligt het ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis in de Buitenhof.

GROEN IN DE BUITENHOF

Tussen de tien buurten in Buitenhof liggen groenstroken en waterpartijen die van oost naar west lopen en de buurten van elkaar scheiden. Hierdoor vormen de buurten als het ware ‘groene kamers’. Deze zijn vooral georiënteerd op de Buitenhofdreef, zodat de totale wijk naar binnen is gekeerd. De waterpartijen komen in het westelijke deel van de wijk bij elkaar in het park Buitenhof.

DE BEBOUWING

Het noordelijk deel van de Buitenhof heeft veel flats en portieketagewoningen. In de zuidelijke buurten van de Buitenhof vindt u vooral eengezinswoingen.

VOORZIENINGEN

In de wijk is een multifunctionele wijkaccommodatie, Het Buitenhuis, aan de Buitenhofdreef. Aan de noordelijke rand van de wijk ligt een moskee, een sporthal en een aantal scholen (basis- en voortgezet onderwijs). Aan de westelijke rand sluit de wijk bij het Buitenhofpark aan bij het Recreatiegebied Kerkpolder met vele voorzieningen voor sport en recreatie en een jongerencentrum The Culture.

WIJKAANPAK

De Wijkaanpak is sterk gericht op de samenwerking tussen de gemeente, bewoners en andere organisaties. De Wijkaanpak heeft als doel om het woon-, werk-, leer- en leefplezier in de wijken te verhogen.