Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Buurtverhaal:

De ouderen in Buitenhof doen graag mee! (2017)

Ben Herman
Gepubliceerd op 12 december 2017 , 367x gelezen

Dit is  een verhaal van Helen La Croix

De ouderen in Buitenhof doen graag mee!

Als verslaggever van Buitenhof Bruist ben ik -Helen La Croix- in deLisztflat tijdens de koffieochtend. Het is er gezellig en ik maak een praatjemet Berta, Riet, Janny Henk en Annemiek.

Eenzaam

Er wonen veel ouderen in Buitenhof. Een groot deel van deze ouderenwoont alleen en voelt zich eenzaam vertelt Annemiek. Ze vormen eigenlijk eenvergeten groep. Berta, Riet, Janny, Henk en Annemiek noemen verschillendevoorbeelden en het gaat hen duidelijk aan het hart. 

Als deze ouderen een uitnodiging krijgen om aan iets deel te nemen, ishet toch vaak een hele stap om te komen en haakt man af”.

Digitale tijdperk

De aansluiting met de wijk is soms moeilijk te maken. Alles gaat viswebsites en als je geen computer hebt of als je er niet handig mee bent, loopje veel informatie mis.

Ik vraag hen hoe we deze doelgroep wel zouden kunnen bereiken. “Is hetmisschien mogelijk om een oproep of programmering van de wijk in de krant tezetten, want die wordt wel door iedereen gelezen”, zegt Henk.

Er wonen veel studenten in de flat, maar er is weinig contact. “Terwijldat juist zo leuk kan zijn. Zeker als je kijkt naar hulp met de computer ofgebruik van een mobiele telefoon.

Contacten

In Buitenhof wonen veel Nederlanders met een buitenlandse achtergrond, maarmet hen is moeilijk contact te maken. Zouden zij dat wel willen vraagt de groepzich af. We merken steeds meer dat de samenleving individualiseert en dat ergeen netwerken zijn, gaat Janny verder.

Een mooie taak voor Buitenhof Bruist om meer verbinding te maken, zodaterover en weer contacten ontstaan en er minder eenzaamheid is!

Ik bedank de groep voor de ontvangst en de heerlijke koffie met koek.

ReactiesBekijk alle verhalen in je buurt »