Menu

Buurtverhalen

Hieronder staan alle verhalen of blogs die je buurtgenoten op de site plaatsten. Ze zijn blij met jouw reactie!

2017
Pagina's (1): 1
Titel Omschrijving
Dit is een verhaal van Helen La CroixDe ouderen in Buitenhof doen graag mee!Als verslaggever van Buitenhof Bruist ben ik -Helen La Croix- in deLisztflat tijdens de koffieochtend. Het is er gezellig en ik maak een praatjemet Berta, Riet, Janny Henk en Annemiek.EenzaamEr wonen veel ouderen in Buitenhof. Een groot deel van deze ouderenwoont alleen en voelt zich eenzaam vertelt Annemiek. Ze vormen eigenlijk eenvergeten groep. Berta, Riet, Janny, Henk en Annemiek noemen verschillendevoorbeelden en het gaat hen duidelijk aan het hart. Als deze ouderen een uitnodiging krijgen om aan iets deel te nemen, ishet toch vaak een hele stap om te komen en haakt man af”.Digitale tijdperkDe aansluiting met de wijk is soms moeilijk te maken. Alles gaat viswebsites en als je geen computer hebt of als je er niet handig mee bent, loopje veel informatie mis.Ik vraag hen hoe we deze doelgroep wel zouden kunnen bereiken. “Is hetmisschien mogelijk om een oproep of programmering van de wijk in de krant tezetten, want die wordt wel door iedereen gelezen”, zegt Henk.Er wonen veel studenten in de flat, maar er is weinig contact. “Terwijldat juist zo leuk kan zijn. Zeker als je kijkt naar hulp met de computer ofgebruik van een mobiele telefoon.ContactenIn Buitenhof wonen veel Nederlanders met een buitenlandse achtergrond, maarmet hen is moeilijk contact te maken. Zouden zij dat wel willen vraagt de groepzich af. We merken steeds meer dat de samenleving individualiseert en dat ergeen netwerken zijn, gaat Janny verder.Een mooie taak voor Buitenhof Bruist om meer verbinding te maken, zodaterover en weer contacten ontstaan en er minder eenzaamheid is!Ik bedank de groep voor de ontvangst en de heerlijke koffie met koek.
De Delftse Daltonschool, locatie van Rijslaan, bevindt zich in de verzetshelden buurt. De straatnamen zijn genoemd naar bekende verzetshelden uit de 2e wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld Van Rijs en Van der Sloot.Voor de school staat het verzetsmonument “Hun verzet, onze vrijheid”, ontworpen door Sophie Hupkes. De Delftse Daltonschool heeft dit monument geadopteerd in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Met deze adoptie willen wij hen, die in de Tweede Wereldoorlog en in vrijheidsmissies vielen, herdenken. Ook willen wij middels deze adoptie de kinderen de begrippen vrijheid en vrede meegeven.Ieder jaar rond 4 mei vindt er een herdenkingsbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst leggen alle leerlingen een bloem bij het monument.
TE GAST IN BUITENHOF29 maart 2017 - Burgemeester en wethouders zijn op 11 april te gast in de Delftse wijk Buitenhof. Heeft u een vraag, onderwerp of idee en wilt u speeddaten met het college? Laat het weten!College op bezoekDe dag begint met een vergadering van het college van burgemeester en wethouders op een locatie in de wijk. Daarna brengt het college een bezoek aan basisschool De Horizon en maakt ze aansluitend een wandeling door de wijk. Tijdens het bezoek is er speciale aandacht voor de jeugd in Buitenhof en ontmoetingen met bewoners.AAN TAFEL BIJ HET COLLEGEEten doet het college ook in Buitenhof (vanaf 18.00 uur), samen met bewoners. Heeft u een vraag, onderwerp wens of idee voor uw buurt waar u het college over zou willen spreken? Laat het ons dan weten via wijkbezoek@delft.nl Er is plek voor 40 bewoners. Bij meer dan 40 aanmeldingen wordt er geloot.IDEEËNHet bezoek aan Buitenhof is de start van een reeks bezoeken van het college aan de diverse wijken in Delft. Het college wil graag weten waar de inwoners trots op zijn, waar ze zich zorgen over maken, wat hun concrete ideeën of plannen zijn en waar de kansen liggen. (Bron: www.delft.nl)
Pagina's (1): 1