Buitenhofbruist.nl

Inloggen of inschrijven

Onderzoek open data gemeente Delft: Uw mening wordt gewaardeerd!

20 mei 2019


Voor mijn bachelor eindproject als afronding van mijn studie Technische Bestuurskunde aan de TU Delft doe ik een onderzoek naar open data. Graag wil ik onderzoeken hoe inwoners van Delft door middel van open data betrokken kunnen worden in de beleids- en besluitvorming van de gemeente. Dit zal ik doen door de meningen van inwoners over dit onderwerp te onderzoeken middels een enquête.

Om deze reden ben ik op zoek naar inwoners die deze enquête zouden willen invullen. Zou u de tijd willen nemen om deze in te vullen? Voorkennis over open data is niet nodig. De enquête is te vinden via q-onderzoek.nl/open-delft.

Alvast bedankt!

Deel dit bericht!