Wij zijn Kinderopvang Bam! Een kleinschalige kinderopvangorganisatie in Voorhof (Poptahof) en Buitenhof in Delft. Op deze pagina delen we...
Sinds 2003 werk ik in mijn praktijk als spiritueel therapeut. Ik heb de 4 jarige opleiding aan de ASPI in Krommenie [zie www.aspi.nl] afg...
Delft voor ElkaarIn Delft voor Elkaar werken verschillende zorg- en welzijnspartners met elkaar samen. Zij bundelen hun krachten om samen...
Professionele en persoonlijke kinderopvang (kdv en bso) op 7 locaties in Delft. De locaties Villa Knotz (Buitenhofdreef) en Villa Duimelo...
School's cool is een mentororganisatie die leerlingen van 11 t/m 18 jaar ondersteunt in 3 verschillende programma's: XS, SsC en XL. Doel ...
PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. Ook biedt PerspeKtief opvang ...