Buitenhofbruist.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Buitenhofbruist.nl

UitgelichtGids

Sinds 2003 werk ik in mijn praktijk als spiritueel therapeut. Ik heb de 4 jarige opleiding aan de ASPI in Krommenie [zie www.aspi.nl] afgerond, mijn afstudeer scriptie ging over het therapeutisch werken met dromen. In de opleiding sprak de combinatie van energetisch werken en vormen van alternatieve, kortdurende psychotherapie mij erg aan. De spirituele grondhouding van de opleiding is voor mij erg belangrijk, ik heb de wens om in mijn therapie mensen weer te verbinden met het grotere geheel waar ze deel van uitmaken. Sinds 2003 geef ik les in het eerste jaar van de opleiding, de Intensieve Jaartraining Spirituele Ontwikkeling. Daarnaast verzorg ik de lessen droomwerk in het 4e jaar van deze opleiding. Vanuit een brede interesse heb ik mij verdiept in kindertherapie, reïncarnatietherapie, droomwerk, sjamanisme, focussen, aurareading, mindfulness, reiki, familieopstellingen. Ik geef lezingen en workshops over dromen en pas het toe in individuele sessies. Het is mijn passie om mensen bewust te laten worden van de schoonheid en kracht die in hen schuilt. Therapie die ik geef is gericht op bewustwording van datgene wat blokkeert en van datgene wat sterker maakt en heelt. Ik wil mensen begeleiden in dat proces maar uiteindelijk komt heling vanuit de persoon zelf.
Buurtplatform BuitenhofBruist wordt beheerd door buurtverbinders. Buurtverbinders zijn vrijwilligers die er voor zorgen dat iedereen in de buurt of de wijk met deze site uit de voeten kan. Maar, n├│g belangrijker: Buurtverbinders brengen mensen met elkaar in contact, zowel via de buurtsite als daarbuiten. Dat kan gewoon op straat zijn, maar ook via social media als Facebook en Twitter. In onze rol als Buurtverbinder stimuleren we buurtbewoners, organisaties en bedrijven gebruik te maken van de vele mogelijkheden die dit online buurtplatform biedt om vooral zelf berichten te plaatsen. Daarnaast houden we ook een oogje in het zeil. Wij doen dit vrijwilligerswerk omdat we allemaal graag in deze wijk wonen en een bijdrage willen leveren aan het nog leuker en aangenamer maken van de wijk. We geloven er ook in dat er zo een sociale kaart ontstaat waarmee mensen dingen makkelijk zelf, met en voor elkaar, kunnen regelen.
Delft voor Elkaar In Delft voor Elkaar werken verschillende zorg- en welzijnspartners met elkaar samen. Zij bundelen hun krachten om samen met u, de inwoners van Delft, te werken aan veilige, gezellige en gezonde wijken. Delft voor Elkaar helpt inwoners om hun talenten te ontdekken en ook in te zetten voor de samenleving. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Ook andere professionele partijen en vrijwilligersorganisaties zijn van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. Samen werken we aan thema's als een gezonde leefstijl, sporten en bewegen, opvoeding, bemiddeling en werving van vrijwilligers, relaties, rouw, mantelzorg, en mensen met een beperking, een chronische ziekte of een psychische aandoening. Doet u met ons mee?