Buitenhofbruist.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Buitenhofbruist.nl

UitgelichtGids

Buurtplatform BuitenhofBruist wordt beheerd door buurtverbinders. Buurtverbinders zijn vrijwilligers die er voor zorgen dat iedereen in de buurt of de wijk met deze site uit de voeten kan. Maar, nóg belangrijker: Buurtverbinders brengen mensen met elkaar in contact, zowel via de buurtsite als daarbuiten. Dat kan gewoon op straat zijn, maar ook via social media als Facebook en Twitter. In onze rol als Buurtverbinder stimuleren we buurtbewoners, organisaties en bedrijven gebruik te maken van de vele mogelijkheden die dit online buurtplatform biedt om vooral zelf berichten te plaatsen. Daarnaast houden we ook een oogje in het zeil. Wij doen dit vrijwilligerswerk omdat we allemaal graag in deze wijk wonen en een bijdrage willen leveren aan het nog leuker en aangenamer maken van de wijk. We geloven er ook in dat er zo een sociale kaart ontstaat waarmee mensen dingen makkelijk zelf, met en voor elkaar, kunnen regelen.
Delft voor Elkaar In Delft voor Elkaar werken verschillende zorg- en welzijnspartners met elkaar samen. Zij bundelen hun krachten om samen met u, de inwoners van Delft, te werken aan veilige, gezellige en gezonde wijken. Delft voor Elkaar helpt inwoners om hun talenten te ontdekken en ook in te zetten voor de samenleving. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Ook andere professionele partijen en vrijwilligersorganisaties zijn van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. Samen werken we aan thema's als een gezonde leefstijl, sporten en bewegen, opvoeding, bemiddeling en werving van vrijwilligers, relaties, rouw, mantelzorg, en mensen met een beperking, een chronische ziekte of een psychische aandoening. Doet u met ons mee?